contact

A A A
 
adress:

Karomet Odlewnictwo Metali Kolorowych

city : Zakrzewo 57

zip code : 87-220 Radzyn Chelminski

country : Poland

tel. / fax: +48 56 68 86 303

tel : +48 501 512 136

e-mail : karomet@onet.eu